MINRES (MINeral RESource database software) Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Tài nguyên khoáng sản

MINRES (MINeral RESource database software) Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Tài nguyên khoáng sản

MINRES là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, là sản phẩm đặc thù mô tả tài nguyên khoáng sản của tỉnh trên cơ sở hệ thống tin địa lý (GIS). Cở sở dữ liệu (CSDL) được tích hợp và chương trình quản lý MINRES được thiết kế và xây dựng trên nền công ...

Chi tiết
MINRES (MINeral RESource database software) Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Tài nguyên khoáng sản
Phần mềm phân vùng chất lượng nước WQUIZ

Phần mềm phân vùng chất lượng nước WQUIZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nulla ullam ipsa error velit inventore facere ratione quasi praesentium eos ducimus, vero eveniet, consequuntur rerum maiores ipsam corporis. Natus, beatae, dolores!

Chi tiết
Phần mềm phân vùng chất lượng nước WQUIZ
Phần mềm tính toán ô nhiễm không khí với công nghệ GIS (ENVIMAP)

Phần mềm tính toán ô nhiễm không khí với công nghệ GIS (ENVIMAP)

Phần mềm được xây dựng giúp cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần đánh giá, tính toán phạm vi, mức độ ảnh hưởng các nguồn thải khí. Phần mềm Envimap tích hợp CSDL môi trường, GIS với mô hình toán được nghiên cứu thích nghi với điều kiện Việt Nam. Các ...

Chi tiết
Phần mềm tính toán ô nhiễm không khí với công nghệ GIS (ENVIMAP)

Phần mềm